Centraal Bestuur

Straat:
Noorderbleek 68-b
Postcode:
7241 BX Lochem
Telefoon:
06-53 39 68 89

Centraal Bestuur

Het Centraal Bestuur Barchem(C.B.B.) is ruim 50 jaar geleden opgericht vanuit vereniging Contact. Voornaamste doelstelling is om alle activiteiten binnen het Barchemse verenigingsleven te centraliseren. Nagenoeg alle Barchemse verenigingen zijn lid van het Centraal Bestuur. Bij toerbeurt wordt er vanuit deze verenigingen zitting in het dagelijks bestuur genomen. Het C.B.B. zorgt er ook voor dat vier keer per jaar het verenigingsblad de BarchBerichten wordt uitgegeven en huis-aan-huis wordt verspreid. In het veel gelezen ‘rode boekje’ staan onder andere alle activiteiten vermeld die de vereniging(en) organiseert(en) door middel van een centrale agenda. De BarchBerichten is iedere editie weer goed gevuld met nieuws uit de diverse verenigingen en andere wetenswaardigheden.