Leerlingen Barchschole op andere wijze de wereld in

Leerlingen Barchschole op andere wijze de wereld in

Vanaf 24 augustus gaat het onderwijs op de Barchschole er heel anders uitzien. Tijdens de jaarlijkse feestavond in ‘t Onderschoer vertelde directeur Frederique Oolbekkink dat de school er bijna klaar voor is. Er is een nieuwe missie geformuleerd: ‘vanuit nieuwsgierigheid ga ik lerend de wereld in’.
Leerlingen van de laagste groepen presenteerden het logo, dat symbool staat voor het nieuwe avontuur. En om in stijl te blijven gingen alle 160 kinderen gisteravond met een knapzak huiswaarts. Oolbekkink noemt het heel bijzonder dat de leerkrachten zich en bloc achter het nieuwe concept schaarden. ,,We hebben er met z’n allen ongelooflijk veel zin in”, zegt ze in een toelichting. ,,Dat is natuurlijk heel belangrijk, want het staat of valt met de mensen die het moeten doen.”

Woelige tijd
Het afgelopen schooljaar was voor de openbare basisschool in Barchem een woelige tijd. Door middel van excursies en scholing bereidde het team zich voor op het nieuwe concept. Midden in deze periode maakte directeur Hans Nieboer plaats voor zijn opvolgster. Ook ingrijpend was de verbouwing die in de maand mei werd gerealiseerd.
Met ingang van het nieuwe schooljaar zitten de kinderen niet meer in klaslokalen, maar zijn ze verdeeld over drie grotere units. Binnen deze units wordt gewerkt met flexibele basisgroepen. De leerling start elke dag met een vaste groep, maar daarna verspreiden de kinderen zich over verschillende werkhoeken.
Volgens intern begeleider Tiny Muller speelt het nieuwe leerconcept in op de hoge eisen die aan de kennis en vaardigheden van de toekomstige generatie worden gesteld. ,,Het biedt de leerlingen de mogelijkheid op een andere manier te leren”, zegt ze. ,,We bieden een grotere variëteit aan leerbronnen en we verwachten een actievere opstelling van de leerlingen. De leerkrachten willen de leerlingen meer autonomie en keuzevrijheid geven. Want als leerlingen echt gemotiveerd zijn en zelf op zoek gaan naar kennis, blijken ze in korte tijd veel meer te kunnen leren.”
Het derde deel van de onderwijstijd zal worden besteed aan taal, lezen, rekenen en schrijven. Een even groot deel van de tijd werken leerlingen aan kernconcepten. Dat zijn thema’s, die tien weken lang centraal staan. De resterende tijd wordt besteed aan creatieve en motorische ontwikkeling.
Volgens Oolbekkink hebben de ouders vertrouwen in de keuze van het team. ,,Je calculeert in dat enkelen wellicht voor een andere school gaan kiezen”, erkent ze. ,,Maar dat speelt totaal niet. Integendeel, het blijkt ons zelfs leerlingen op te leveren.”

Bron: De Stentor