Klimmen, glijden, balanceren en klauteren op de Barchschole

Klimmen, glijden, balanceren en klauteren op de Barchschole

De kinderen van de Barchschole hadden al een heerlijk ruim, groen en mooi schoolplein met fijne speelmogelijkheden. Hierop is een mooie aanvulling gekomen met ​drie nieuwe speelitems waarmee er weer nieuwe speel-uitdaging​en te vinden zijn op het plein. 

Ontwerp van de kinderen 
Er is een heel traject doorlopen voordat het nieuwe speeltoestel werd aangeschaft. De kinderen zijn druk aan het tekenen gegaan om hun droomspeeltoestel op papier te zetten en hebben vele ontwerpen en ideeën aangedragen bij het kinderkabinet. Uit deze ontwerpen is door het kinderkabinet een keuze gemaakt en daaruit is dit “speeltoestel” van de Nijha voortgekomen. 

Het kinderkabinet 
De Barchschole heeft een kinderkabinet: een groep van twaalf kinderen die meedenkt met de ontwikkelingen op school. Soms mogen zij daarbij ook echt besluiten maken. Het kinderkabinet komt regelmatig bij elkaar om te overleggen over zaken die zij belangrijk vinden voor de school.   

Officiële opening   
Op maandag 10 mei is het spiksplinternieuwe speeltoestel officieel geopend door de kinderen van het kinderkabinet, samen met een afvaardiging van de​ oudervereniging en de speeltuinvereniging van Barchem die ook een mooie bijdrage hebben geleverd aan dit toestel.

Laat een reactie achter