Obligatie-actie voor herinrichting Barchkerk

kerkje

Obligatie-actie voor herinrichting Barchkerk

Het interieur van de Barchkerk – al meer dan anderhalve eeuw het trotse middelpunt van het dorp Barchem – is aan een herinrichting toe. Belangrijkste aandachtspunten zijn de ongelijke vloer en de vaste opstelling van de stoelen in de kerkzaal.
Een flink deel van de kosten voor dit project betaalt de kerk zelf. Bovendien zijn bij diverse instanties en fondsen aanvragen voor subsidies ingediend. Een deel is zelfs al toegezegd. Niettemin is er een tekort…

Om de financiering van het project rond te krijgen zet de werkgroep die zich met de herinrichting bezig houdt een OBLIGATIE-ACTIE op. Hopelijk ligt de Barchkerk de Barchemers zo na aan het hart dat zij één of meer obligaties à € 50,- zullen willen afnemen. Let op: een obligatie is geen gift, maar een lening. Na verloop van tijd krijgt de eigenaar van het waardepapier zijn geld (inclusief de opgebouwde rente), desgewenst terug,

Tal van vrijwilligers zullen binnenkort langs de huizen in dorp en buitengebied gaan om de obligaties aan de man of vrouw te brengen.
De doelstelling van de werkgroep is duidelijk: de Barchkerk zodanig inrichten dat deze – naast de zondagse eredienst – voor meerdere doeleinden geschikt wordt. De door stichting BiM georganiseerde optredens in de afgelopen jaren hebben bewezen dat dat, met wat aanpassingen, prima kan.
Het is zeker niet de bedoeling dat dorpshuis ’t Onderschoer concurrentie ondervindt van de Barchkerk. Integendeel zelfs. Door de handen ineen te slaan wordt in de toekomst meer mogelijk. Samen sterk voor de Barchkerk!

Voor meer informatie: B. Hengeveld b.hengeveld@kpnplanet.nl