Aanleg van glasvezel in het buitengebied van Barchem

Glasvezel

Aanleg van glasvezel in het buitengebied van Barchem

Ingezonden mededeling:

Ambassadeurs gevraagd!

Het lijkt er zeker van te komen: ook de bewoners en bedrijven in het buitengebied van Barchem kunnen binnen afzienbare tijd  worden aangesloten op het glasvezelnetwerk! Op donderdagavond 4 januari presenteerde wethouder Bert Groot Wesseldijk een ambitieus beeld van de uitrol van het glasvezelnetwerk in de buitengebieden van de gemeente Lochem. Namens de Vereniging Contact Barchem waren aanwezig: Mieke Schoolen, Henk Essink en Aart Veenbrink.

Er is een serieus en ondertekend aanbod van een gespecialiseerd bedrijf. Als alle termijnen en voorwaarden worden gehaald begint de aanleg deze zomer al. Heel het buitengebied moet daarna eind 2019 van glasvezel zijn voorzien. Ambitieus, maar de gemeente wil “snel meters maken”.
De prijs voor aanleg van de glasvezel tot in de meterkast is:  óf eenmalig € 1600,-  óf permanent € 12,50 per maand.

De voorwaarde is heel hard: minstens 50% van de bewoners in de Lochemse buitengebieden moet een aansluiting willen hebben. Als deze 50% deelneming niet wordt gehaald is volgens de gemeente de kans op glasvezel in het buitengebied voor lange tijd verkeken. Nu is glasvezel een zo harde noodzaak voor bedrijven en een zo nuttige voorziening voor particulieren, dat die 50% haalbaar moet zijn.
Maar de ervaring in andere gemeenten heeft geleerd dat er toch de nodige overtuigingskracht moet worden gemobiliseerd. Dat wil de gemeente doen met behulp van zogenaamde “ambassadeurs”. Deze vrijwilligers die in het buitengebied wonen moeten hun medebewoners overtuigen dat aanleg veel voordelen biedt, ook bijvoorbeeld als je afhankelijk bent of wordt van “zorg op afstand’. Aan de dorps- en belangenverenigingen is gevraagd om deze ambassadeurs op te sporen en aan te moedigen.

Uiterlijk 15 januari wil de gemeente een lijst met ambassadeurs met hun contactgegevens ontvangen.
Op 31 januari vindt een informatiebijeenkomst voor deze ambassadeurs plaats.
De start van de vraagbundeling is op 26 februari.

Voorwaar: de ambitie spat er van af. Nu de uitdaging aan u als bewoner van het buitengebied om u aan te melden als bevlogen ambassadeur. Graag s.v.p. ruim voor 15 januari.
Wacht niet: uw belanghebbende buurvrouw/-man doet wellicht hetzelfde en dan gebeurt er niets!

U kunt dit onder meer doen door een mail met naam en (mail)adres te sturen naar: belangen@contact-barchem.nl.